Το καλάθι μου

ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
PHYSIOMER
PHYSIOMER EXPRESS ΡΙΝΙΚΟ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΟ 20ML
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 114720
Barcode: 8004283150980
8,19€ 6,20€

-±ά _ί ¦_Έώ_ 2 TίΏΪ-
_Ύ ±ώΊώΆ_ άΏΎ_ΫΉ_Ύ±ύΪώΆ_ _Ώ±_ώ Physiomer Express ί-Ίάώ Ήώά άΏΎΪίΈί_ΉάΪώΆ_ _Ϋ_ώΆ_ ίΊάΈΈάΆΪώΆ_ Έ²_ύ άΊΪ- Ϊ_Ί Ώά±άϊΎ_ώάΆ¦Ί άΏΎ_ΫΉ_Ύ±ύΪώΆ¦Ί.
_ ΉΎΊάϊώΆ_ ΪΎΫ _²Ίϋί_ύ Ήί 100% ϋάΈά__ώΊ_ Ίί±_ Άάώ άώϋ_±ώά _Έάώά, ί-Ίάώ ΆΈώΊώΆ- άΏΎϊίϊίώήΉ_Ίύ _Ϊώ άΏΎ_ΫΉ_Ύ±ί- -Ήί_ά Ϊύ Ή²Ϊύ _ά_ (Ή__ά _ί 2 ΈίΏΪ-).
_ά άώϋ_±ώά _Έάώά +ΫΆάΈ²ΏΪΎΫ Άάώ =ώάΎ²Έώ, έΎύϋΎ²Ί _ΪΎΊ Άάϋά±ώ_Ή_ Ϊ_Ί ±ώΊώΆ¦Ί Ύϊ¦Ί άΏ_ ώΎ²_ Άάώ έάΆΪ_±ώά ίΉΏΎϊ-όΎΊΪά_ _Ϊ_ώ ΪύΊ ίΌ-ΏΈ__ύ Ϊύ_ Ή_ΈΫΊ_ύ_.
_Ύ ίΆ_²Έώ_Ήά λή±ώά_ ¦_ΊΪά_ Ώ±Ύ___±ίώ ά-_ϋύ_