Το καλάθι μου

ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
NUXE
NUXE Charismatique Set Prodigieux Le Parfum Spray 50ml + ΔΩΡΟ Body Lotion 100ml + Κερί Prodigieux 70g
Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 127714
Barcode: 3264680019104
45,30€ 37,01€

_ίΪ _ί±ώΏΎ-ύ_ύ_: Promo Prodigieux Le Parfum +ΫΊάώΆί-Ύ λ±_Ήά 50ml & -¦±Ύ Prodigieux Body Lotion 100ml & +±_ΉάΪώΆ_ ¦ί±-
Promo Prodigieux Le Parfum +ΫΊάώΆί-Ύ λ±_Ήά
+ΊάΆάΈ²°Ϊί ΪΎ -±_Ήά ΏΎΫ ήίΊΊ_ϋύΆί άΏ_ ΪΎ άήάΏύΉ_ΊΎ _ά_ Έ-ϊώ Huile Prodigieuse_.
20 _±_Ίώά ΉίΪ- Ϊύ ϊύΉώΎΫ±ή-ά άΫΪΎ² ΪΎΫ ϋ±ΫΈώΆΎ² Ώ±Ύ·_ΊΪΎ_ άΏ_ Ϊά ί±ήά_Ϊ_±ώά Nuxe _Ϊύ +άΈΈ-ά, ύ Aliza Jabes ή±-_ίώ _Ίά ΆάώΊΎ²±ήώΎ Άί_-ΈάώΎ _ΪύΊ ώ_ΪΎ±-ά ΪΎΫ Huile Prodigieuse_, _ΫήΆίΊΪ±¦ΊΎΊΪά_ ΪΎ ΫΏ_±Ύ_Ύ Άάώ άώ_ϋύ_ώάΆ_ -±_Ή- ΪΎΫ _ί _Ίά ΉΎΊάϊώΆ_ eau de parf